DA-66T (DA-Touch - सीएनसी प्रेस ब्रेकहरूको लागि श्रृंखला 2D ग्राफिकल नियन्त्रण)
DA-58T (प्रेस ब्रेकका लागि कम्प्याक्ट 4-अक्ष रंग ग्राफिकल सीएनसी प्रणाली)
DA-52s (प्रेस ब्रेकका लागि कम्प्याक्ट 4-अक्ष रंग सीएनसी प्रणाली)
DA-41s (परम्परागत प्रेस ब्रेक अनुप्रयोगहरूको लागि कम्प्याक्ट दोहोरो अक्ष नियन्त्रण)